Відповідно до ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII та вимог наказу МОН України від 24.01.2013 № 48   «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» викладачі навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» мають один раз на 5 років пройти підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації враховується: при черговій атестації чи обранні на посаду за конкурсом; при укладанні контракту; у вимогах до викладацького складу при ліцензуванні та акредитації напрямів та спеціальностей вищої освіти. Підвищення кваліфікації здійснюється Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту  за 108 годинною навчальною програмою, затвердженою у встановленому порядку.

Інформаційні довідки надаються за телефоном: +38 044-428-15-14

(кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення)