Основні напрями діяльності

1. Підвищення кваліфікації: керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Загальна кількість слухачів на кафедрі відповідно до державного замовлення  щорічно складає близько 900 чоловік.

Кафедра забезпечує навчальний процес щодо проведення занять з різних форм навчання, розробляє навчальні та робочі навчальні програми підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту, впроваджує нові форми навчання, забезпечує навчальний процес сучасними навчально-методичними матеріалами.

Освітня діяльність здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (Cерія АЕ № 270216) та сертифікату про акредитацію у галузі знань за напрямом 1702 «Цивільна безпека».

Підвищення кваліфікації проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту».

Наприкінці навчання слухачі виконують і захищають випускні кваліфікаційні роботи та реферати, на основі результатів розрахункових робіт приймають рішення щодо організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, за тематикою цивільного захисту проходять комп'ютерне тестування.

2. Розробка навчальних та робочих програм навчальних дисциплін підвищення кваліфікації, забезпечення навчально-виховного процесу за визначеними категоріями слухачів,  впровадження новітніх форм навчання, забезпечення навчального процесу сучасними підручниками, посібниками та  методичною літературою. 

З 2011 року науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у проведенні спеціального навчання з керівниками та виконавцями робіт протипожежного призначення, яке проводиться з метою набуття ними спеціальних знань, необхідних для провадження окремих видів робіт протипожежного призначення, визначених Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного призначення та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

3. Науково-дослідна діяльність.

Науково-дослідна діяльність включає у себе проведення науково-дослідних робіт, написання наукових статей у фахових збірниках, участь у науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах. У науковій сфері кафедра тісно співпрацює з відділом організації науково-дослідної роботи Національного університету цивільного захисту України, Інститутом ядерних досліджень НАН України, Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС України, Національним університетом оборони України та іншими науково-дослідними установами, ВНЗ держави. З метою наукового супроводження навчального процесу в Інституті, кафедра підготовила та видала навчальні посібники «Організація управління цивільним захистом на підприємстві, в установі та організації», «Оцінка радіаційної обстановки у випадку аварії на атомній електростанції», проводиться підготовка навчального посібника «Управління цивільним захистом на місцевому рівні».

4. Навчально-методична діяльність (видавництво навчальних посібників, монографій, розробка методичних вказівок, методичних рекомендацій та індивідуальних завдань).