Новини сайту

ІДУЦЗ запрошує на навчання за дистанційною формою

 
 
Фото Адміністратор ІДУЦЗ
ІДУЦЗ запрошує на навчання за дистанційною формою
Адміністратор ІДУЦЗ - субота 7 лютий 2015 4:56
 

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту запрошує на навчання за дистанційною формою

Дистанційне навчання - це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп'ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування слухачів.

 

Назва "дистанційне навчання” говорить сама за себе - це навчання на відстані. Дистанційна освіта є інноваційною формою організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рівноцінна з традиційними формами навчання (денною (очною), вечірньою, заочною, екстернатом), що відбувається за опосередкованої (на відстані) взаємодії територіально віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціально створеному навчальному середовищі. Система дистанційного навчання ІДУЦЗ реалізована на одній з найбільш популярних систем електронного навчання серед навчальних закладів світу "Moodle".


    Перевагами дистанційного навчання є:


  • вільний графік навчання - основу освітнього процесу при дистанційному навчанні складає цілеспрямована і контрольована самостійна робота слухача, який може навчатися в зручний для себе час, і в зручному для себе місці;

 

  • підвищення якості освітніх послуг шляхом залучення до створення навчальних Web-ресурсів висококваліфікованих викладачів, фахівців-практиків з різних галузей. Слухачі отримують доступ до повних електронних конспектів лекцій за програмою денної форми навчання;

 

  • зменшення вартості навчання за рахунок зменшення витрат навчального закладу на організацію навчального процесу та зменшення витрат самих слухачів на проїзд до місця навчання, проживання в гуртожитку тощо.

 

Вимогою до слухачів, які вступають на дистанційну форму навчання, є наявність персональної комп'ютерної техніки, доступ до мережі Internet, базові навички користування сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями (Windows, MS Office, електронна пошта, особистий e-mail).

 

Як відбувається процес дистанційного навчання? Навчальний процес організований в спеціально створеній системі дистанційного навчання за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Основу освітнього процесу при дистанційному навчанні складає цілеспрямована і контрольована самостійна робота слухача, який може навчатися в зручний для себе час, і в зручному для себе місці.

 

Після зарахування до ІДУЦЗ слухач отримуєте "login” та "password” для доступу до системи дистанційного навчання та починає заняття у відповідності з індивідуальним навчальним планом.

 

За кожною навчальною дисципліною закріплені викладачі-тьютори, які супроводжують навчальний процес, перевіряють завдання та спілкуються з слухачами тощо. Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти здійснюється за очною формою (складання іспитів, захист курсових робіт тощо).